Neki mediji koristili vojne frekvencije

Ministarstvo odbrane SCG utvrdilo je da su vojne frekvencije i objekti iznajmljivani pojedinim medijskim kućama na o

25. Aug 2004

Reading Time: 2 minutes

Ministarstvo odbrane SCG utvrdilo je da su vojne frekvencije i objekti iznajmljivani pojedinim medijskim kućama na osnovu ugovora, ali i bez bilo kakve dokumentacije, izjavio je danas ministar Prvoslav Davinić i najavio da će dokumentaciju o tome proslediti Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RDA) Srbije. “Utvrdili smo da postoji niz ugovora za korišćenje određenih vojnih frekvencija i instalacija, koji su istekli, ali i da postoje instalacije koje su stavljene na raspolaganje određenim institucijama bez ikakvog ugovora i kompenzacije Vojsci”, rekao je Davinić u intervjuu agenciji Beta, koji će sutra biti emitovan u celini.
Ministarstvo je konstatovalo te “pravno nejasne” situacije prilikom formiranja Fonda za reformu Vojske, rekao je on i prezicirao da je većina ugovora o iznajmljivanju vojnih resursa nastala pre 2000. godine, uglavnom 1997. U međuvremenu su istekli i nisu obnovljeni. Kao primere, on je naveo petogodišnje ugovore BK Telekoma o zakupu prostora na Kosmaju i Ceru, kao i Mobtela na Kosmaju, Ceru, Maljenu i u Višegradu iz 1998. godine, zatim ugovor sa Telekomom Srbija za korišćenje objekta na području Užica, kao i dvogodišnji ugovor sa Promonte iz Crne Gore o zakupu prostora na Durmitoru.
Navodeći primere iznajmljivanja frekvencija i instalacija bez ikakvih ugovora, Davinić je rekao da je svojevremeno, “verovatno odlukom Generalštaba”, JU Info kanalu dodeljena oprema i sve što joj je bilo potrebno za funkcionisanje, uključujući predajnike na Jadovniku, Durimitoru, Lovćenu, Bjelasnici, Obosniku, Skoči đevojci… “Nikakva kompenzacija ni ugovor ne postoje, smatralo se da je to državna ustanova, Savezna javna ustanova”, rekao je Davinić, dodajući i da je RTS bez ugovora postavila kontejner na Kosmaju u okviru vojnog objekta, a trajno joj je ustupljen na korišćenje i deo vojnog prostora na Kopaoniku. Na tom prostoru, dodao je, nalazi se i kontejner Mobtela za prenos signala mobilne telefonije.
Davinić je rekao da je takva situacija produžavana, jer je stvaranjem državne zajednice i usvajanjem Ustavne povelje, kojom je konstatovano da se sva imovina prenosi u vlasništvo država-članica, nastao problem u pravnom tumačenju o raspolaganju vojnom imovinom. Pravna služba Ministarstva odbrane, rekao je Davinić, stala je na stanovište da se u međuvremenu ništa ne može učiniti dok ne bude donet zakon, za koji je rok bio šest meseci, ali još nije usvojen.
Davinić je rekao da je ta pravna prepreka otklonjena tek nedavnom odlukom Saveta ministara, kojom je imovina vojske stavljena na raspolaganje Fondu za reformu Vojske, pa su preduzeti i prvi koraci ka obnavljanju ugovora za koje postoji ekonomski interes Vojske. Napominjući da su ranije tarife bile “veoma niske i da su sada beznačajne”, Davinić je rekao da je danas potpisao novi pravilnik o iznajmljivanju lokacija i vojnih potencijala koji se stavljaju na raspolaganje zainteresovanima, koji sada “adekvatno odražava tržišne cene”.
Prema njegovim rečima, povećanje je “tri do četiri puta u odnosu na ranije tarife”. Ministar je to ocenio opravdanim, napominjući da Vojska obzebeđuje i “zaštitu predajnika, elektriku, vodu, put”, te da bi sve te usluge “višestruko koštale ako bi ih korisnik sam obezbeđivao”. Ministarstvo odbrane daće Republičkoj radiodifuznoj agenciji i tehničke detalje o iznajmljenim i ustupljenim frekvencijama, kao i sve do sada pronađene ugovore, obećao je Davinić, povodom zahteva Saveta RDA za dokumentaciju o korišćenju državnih resursa za potrebe emitovanja programa privatnih televizija.
Predsednik Saveta RDA Nenad Cekić rekao je pre dva dana da postoji sumnja da su ti resursi iznajmljivani mimo zakona, navodeći da su podaci o tome zato i zatraženi od Ministarstva odbrane, ali i Telekoma, PTT Srbije i generalnog direktora RTS Aleksandra Tijanića.

Print Friendly, PDF & Email