Kurs za TV novinare

Asocijacija CIRCOM REGIONAL i Fondacija Tomson organizuju kurs za TV novinare od 17. do 24. oktobra 2004. u Budimpešti

17. Aug 2004

Reading Time: < 1 minute

Asocijacija CIRCOM REGIONAL i Fondacija Tomson organizuju kurs za TV novinare od 17. do 24. oktobra 2004. u Budimpešti. Kurs je namenjen mladim novinarima državnih televizija centralne i istočne Evrope, koji su članice asocijacije CIRCOM REGIONAL asocijacije. Osnovni ciljevi kursa su: upoznavanje s osnovnim principima televizijskog izveštavanja, naglašavanje važnosti nepristrasnog i profesionalnog novinarstva, razvoj sposobnosti polaznika da razmišljaju u slikama kroz praksu, upoznavanje mladih novinara sa tehnikama snimanja i montaže; obuka za rad sa kamerom (male DV/DVCam kamere); uputstva za pisanje za televiziju i profesionalno i kreativno korišćenje kamere i ostale opreme.
Kurs je organizovan za samo 8 polaznika.
Više informacija na: http://www.circom-regional.org/training/index.asp

Print Friendly, PDF & Email