Kritikuju ali učestvuju

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Medija centar ošt

31. Aug 2004

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Medija centar oštro su kritikovali nedavno usvojene izmene Zakona o radiodifuziji, ali su najavili da će učestvovati u procesu konstituisanja Saveta Republičke radiodifuzne agencije. U zajedničkom saopštenju, te medijske organizacije navele su da, i pored ozbiljnih zamerki vladi i skupštini zbog načina na koji je izmenjen zakon, smatraju da moraju da se uključe u pokušaje sređivanja medijske situacije u zemlji, budući da zastupaju interese velikog broja elektronskih medija.
Iako su ocenili da je od usvajanja zakona pre dve godine potrošeno dragoceno vreme i da i dalje ništa nije izvesnije da će Srbija dobiti nezavisan i kredibilan Savet, NUNS, ANEM i Medija centar naglasili su važnost da se prilikom izbora njegovih članova vodi računa o kredibilitetu svakog pojedinačno, jer je to jedini način da Savet konačno dobije priliku da počne ozbiljan posao. Navodeći da je postojao način da se problem spornih članova Saveta i blokade rada tog tela reši bez izmena zakona, ANEM, NUNS i Medija centar podsetili su da su u tom smislu i dostavljali amandmane nadležnima, ali su svi odbijeni.
Te organizacije ocenile su da je usvojenim izmenama i dopunama zakona “kreiran opasan presedan, kojim izabranim članovima Saveta, uključujući i one čiji je izbor izvršen u svemu u skladu sa zakonom, mandat prestaje na način koji u trenutku njihovog izbora nije bio predviđen kao moguć – izmenom zakona”.
ANEM, NUNS i Medija centar naveli su i da skupština nije ni razmatrala njihov alternativni predlog amandmana, koji su dostavili nakon objavljivanja vladinog predloga, ponudivši rešenje koji je težio uspostavljanju balansa različitih kategorija ovlašćenih predlagača, narušenog još izmenama nacrta zakona, koji je pripremila bila radna grupa Medija centra i NUNS-a pre dve godine.
Izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji omogućava se izbor novog Saveta, čime prestaje mandat svim članovima izabranim 2003. godine. Prilikom predstojećeg izbora članova Saveta neće važiti ranija odredba da isto lice ne može biti dva puta uzastopno birano, pa će i sporni članovi Saveta, izabrani 2003, moći ponovo da budu birani.
Spisak ovlašćenih predlagača izmenjen je tako da umesto vlada Srbije i Vojvodine i srpskog parlamenta, kandidate predlaže Odbor Skupšine Srbije za kulturu i informisanje. Iz zakona je brisana i odredba kojom je zahtevana kvalifikovana većina poslanika za odlučivanje o razrešenju člana saveta, pa će to sada biti moguće na predlog Saveta ili najmanje 20 poslanika.

Print Friendly, PDF & Email