Kraj rasprave o Zakonu o radiodifuziji

Skupština Srbije završila je juče raspravu o vladinom predlogu izmena Zakona o radiodifuziju, a rad nastavlja sutra u

19. Aug 2004

Reading Time: < 1 minute

Skupština Srbije završila je juče raspravu o vladinom predlogu izmena Zakona o radiodifuziju, a rad nastavlja sutra u 10 sati, razmatranjem predloga odluke o izboru sudija koji je podneo Visoki savet pravosuđa. Ministar kulture Srbije Dragan Kojadinović, obrazlažući predložene izmene, je rekao je da se tim izmenama, kao ovlašćeni predlagač tri člana za sastav Saveta, ovlašćuje nadležni skupštinski odbor umesto parlamenta. Sve političke stranke u skupštini, osim Srpske radikalne stranke najavile su da će podržati predložene izmene, kako bi bio uređen medijski prostor, odnosno razrešena konfuzija u oblasti elektronskih medija. Skupština Srbije će danas u nastavku vanrednog zasedanja razmatrati predlog odluke o izboru članova Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa liste koju je podnela Srpska akademija nauka i umetnosti. Republički odbor broji devet članova, od kojih tri bira Vrhovni sud Srbije, jednog Advokatska komora Srbije, a preostalih pet bira Skupština među 10 kandidata koje je predložila SANU. Na dnevnom redu sednice je i izbor i imenovanje predsednika i članova organa i tela utvrđenih zakonom, i to Predlog odluke o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca.

Print Friendly, PDF & Email