Savet i Zakon o radiodifuziji

Savet Republičke radiodifuzne agencije pozdravio je vladin Predlog izmena Zakona o radiofuziji i ocenio da je to R

19. Jul 2004

Reading Time: < 1 minute

Savet Republičke radiodifuzne agencije pozdravio je vladin Predlog izmena Zakona o radiofuziji i ocenio da je to “jedini pravno mogući izlaz” iz situacije u kojoj se ta institucija nalazi. Savet je zaključio na sednici da bi, posle deblokade rada agencije, trebalo pristupiti temeljnoj reviziji Zakona o radiodifuziji i otkloniti sve prekoračene i nerealne rokove, nesprovodive i, kako je navedeno u saopštenju, ideološke i kontradiktorne odredbe, kao i rešenja koja otvaraju mogućnost nove blokade rada Agencije ili monopolizacije nacionalnog radiodifuznog prostora.
Savet je ocenio da bi u vladin predlog izmena Zakona o radiodifuziji trebalo ugraditi i nekoliko tehničkih izmena u vezi sa procedurom izbora članova Saveta, navodeći da bi time bile izbegnute potencijalno opasne nejasnoće iz sadašnjeg teksta zakona. Prema mišljenju Saveta, koji je ocenio da je blokada njegovog rada proistekla iz “neprincipijelnog lobiranja interesnih grupa na domaćem i međunarodnom planu”, u Zakon o radiodifuziji potrebno je ugraditi i deo posvećen javnosti finansiranja radio i TV stanica. Takođe, Savet se založio za povećanje sadašnjih simboličnih kazni za radio pirateriju kako bi delovale kao “stvarna prevencija, a ne kao ohrabrenje za stvaranje haosa u etru”.
Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti pitanju finansiranja ustanova budućeg javnog radiodifuznog servisa, ocenio je Savet.

Print Friendly, PDF & Email