U NDNV-u održane obuke za MoJo i SoJo novinarstvo, kao i za prepoznavanje diskriminacije

Reading Time: 3 minutes Pored novinara, predstavnika medija civilnog društva, prisustvovali su i predstavnici novosadskog pravosuđa, tužilaštva i policije