Postanite poverenik/poverenica NDNV-a u multietničkim lokalnim sredinama

Vašu prijavu možete poslati popunjavanjem formulara za prijavu do 15. januara 2023. godine

26. Dec 2022

Reading Time: 3 minutes

Prijave za poverenike/ce NDNV-a u Mreži otpornosti za zaštitu novinara od diskriminacije su otvorene! Ako ste građanski aktivista, novinar/ka ili advokat koji se bavi zaštitom ljudskih prava iz multinacionalne sredine u Vojvodini, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i želite da učestvujete u društveno-korisnom projektu koji će doprineti stvaranju bezbednijeg okruženja za rad novinara i smanjenju njihove diskriminacije, prijavite se putem kontakt-forme koja se nalazi u ovom pozivu i pridružite se timu NDNV-a!

O KAKVOM PROJEKTU JE REČ?

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) započelo je projekat koji se bavi složenim, ali nedovoljno istraženim pitanjem među mnoštvom bezbednosnih rizika kojima su medijski radnici izloženi u svom svakodnevnom radu – diskriminacijom.

Jedan od ključnih generatora diskriminacije su javni funkcioneri, čiji postupci često ostaju nesankcionisani. Žene i novinarke iz manjinskih grupa u lokalnim, multikulturalnim sredinama su posebno ranjive, jer to češće doživljavaju, i marginalizovane su na nekoliko nivoa – na osnovu pola, etničke pripadnosti, socijalnog statusa… Štaviše, mete diskriminacije ne prepoznaju je uvek kada se pojavi, retko je prijavljuju i ne poseduju znanja o postojećim pravnim mehanizmima.

Projekat koji je izradilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine ima za cilj da novinare koji rade u lokalnim, multikulturalnim zajednicama, a posebno novinarke i pripadnike/ce manjinskih grupa, osposobi da prepoznaju diskriminaciju i ostvare svoja prava koristeći postojeće pravne mehanizme.

ŠTA JE TO MREŽA OTPORNOSTI ZA ZAŠTITU NOVINARA OD DISKRIMINACIJE?

Radi postizanja navedenih ciljeva, formiraćemo Mrežu otpornosti za zaštitu novinara od diskriminacije i unapređenje međusektorskog poverenja u multietničkim zajednicama u Srbiji i ovom prilikom upućujemo poziv svim zainteresovanim građanskim aktivistima, medijskim radnicima i advokatima koji se bave zaštitom ljudskih prava iz Vojvodine, jugoistočne i jugozapadne Srbije, da se prijave i postanu naši saradnici – lokalni poverenici.

Mreža otpornosti će predstavljati posrednika između diskriminisanih novinara i pravnog tima NDNV-a, radi poboljšanja radnog okruženja novinara i povećanja poverenja između međusektorskih aktera na lokalnom nivou – organa za sprovođenje zakona, pravosuđa i javnih zvaničnika. Premošćavanjem komunikativnog jaza i stvaranjem atmosfere za konstruktivan dijalog, NDNV će doprineti unapređenju medijskog pluralizma, slobode izražavanja i vladavine prava.

KAKO MOŽETE DA SE PRIJAVITE?

Vašu prijavu možete poslati popunjavanjem formulara za prijavu do 15. januara 2023. godine.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine će od pristiglih prijava odabrati 10 novinara, aktivista i/ili advokata koji se bave zaštitom ljudskih prava iz izabranih zajednica koji će činiti Mrežu otpornosti i koji će, nakon obuka i radionica koje će pohađati, u ulozi poverenika NDNV-a zastupati vrednosti za koje se NDNV zalaže i pratiti stepen diskriminacije, slobodu izražavanja i vladavinu prava u svojim multietničkim zajednicama.

ŠTA ĆE BITI ZADACI POVERENIKA I POVERENICA?

Zadaci poverenika/ca će biti da unaprede kapacitete otpornosti lokalnih novinara, sa fokusom na povećanje znanja o prepoznavanju diskriminacije i korišćenju postojećih pravnih mehanizama u Srbiji kroz obuke i podršku resursnog centra, kao i da senzibilišu lokalne aktere – javne službenike, tužioce i organe za sprovođenje zakona kroz pojedinačne i zajedničke radionice i stvaranje konstruktivnog okruženja za međusektorski dijalog u multietničkim zajednicama u Srbiji.

Navedene akcije treba da doprinesu stvaranju bezbednog, pluralnog i konstruktivnog okruženja i osnaže novinare i novinarke, posebno iz marginalizovanih i manjinskih grupa, da poboljšaju svoje socijalne i ekonomske uslove, bore se protiv diskriminacije i efikasnije se uključe u demokratski razvoj svoje zajednice i zemlje.

OČEKUJEMO VAŠE PRIJAVE!

Nezavisno društvo novinara Vojvodine projekat realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji

Print Friendly, PDF & Email