Drugi izveštaj o informisanju na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji

U prilogu je drugi izveštaj Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – na sporednom koloseku, kojeg su eksperti…

29. Dec 2017

U prilogu je drugi izveštaj Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – na sporednom koloseku, kojeg su eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine izradili uz podršku međunarodne organizacije Civil Rights Defenders.

U izveštaju možete čitati o javnim konsultacijama o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i o informisanju na jezicima nacionalnih manjina i usaglašavanju nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja.

U ovoj publikaciji naćićete spisak medija ustanova, preduzeća i fondacija čiji su osnivači saveti nacionalnih manjina, kao i druge važne informacije.

Za više informacija o projektu, o prvom izveštaju i drugim rezultatima projekta pogledajte našu stranicu:

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – pravo i odgovornost