Konkurs za dodelu godišnje nagrade “Ana Njemogova Kolarova”

Konkurs za najbolji medijski proizvod koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice.

09. May 2017

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
9. maja 2017. godine je raspisao
6. konkurs za dodelu godišnje nagrade “Ana Njemogova Kolarova”
za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.
Konkurs traje do 15. jula 2017. godine.

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 01. avgusta 2016. do 15. jula 2017.

Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih nacionalnih manjina treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti za autora.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.

Informacije o prijavljivanju na konkurs, kao i formular za prijavu, možete pronaći na ovom linku.