Priručnik za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju

Svrha izrade Priručnika je dvojaka – da pruži uvid u proces projektnog sufinansiranja medija, te da osnaži članove komisija koje nominuju novinarska i medijska udruženja da profesionalno, nepristrasno i objektivno učestvuju u radu konkursnih komisija.

10. Aug 2016

Reading Time: 2 minutes

Priručnik-za-članove-komisija-za-ocenjivanje-projekata--za-ostvarivanje-javnog-interesa--u-javnom-informisanju-(1)-1Priručnik “Priručnik za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju” nastao je na inicijativu Koalicije novinarskih i medijskih udruženja koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Poslovno udruženje Lokal pres (LP).

Priručnik je jedan od rezultata zajedničkog projekta pod nazivom “Biti ili ne biti za medijsku reformu – praćenje procesa projektnog sufinansiranja medija” čiju realizaciju su finansijski podržale Ambasada Velike Britanije i Ambasada Australije u Srbiji.

Njegovoj izradi prethodila je: analiza seta medijskih zakona i podzakonskih akata, serija dubinskih intervjua sa članovima komisija i predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja te analiza iskustva i prakse projektnog finansiranja medija iz više zemalja.

Svrha izrade Priručnika je dvojaka – da pruži uvid u proces projektnog sufinansiranja medija, te da osnaži članove komisija koje nominuju novinarska i medijska udruženja da profesionalno, nepristrasno i objektivno učestvuju u radu konkursnih komisija.

Priručnik kroz analizu prve godine sprovođenja Zakona o javnom informisanju i medijima, identifikuje glavne nedostatke procesa projektnog sufinansiranja, te nudi informacije i alate za unapređenje procesa rada članova komisije i Koalicije novinarskih i medijskih udruženja.

Sadržaj Priručnika čini pet celina: (I) Zakonski okvir konkursnog finansiranja, (II) Uloge i angažman članova komisija, Medijske koalicije i organa uprave, (III) Pravila i procedure u radu komisije, (IV) Evaluacija projektnih prijava (uključujući Bodovnu listu), (V) Etički principi i sprečavanje sukoba interesa (uključujući Izjavu o poverljivosti i nepristrasnosti).

Priručnik sadrži i detaljan pregled uloga i odgovornosti ključnih aktera, te obrazac za monitoring procesa sufinansiranja od strane članova komisija.

Priručnik predstavlja važan korak ka unapređenju konkursnih praksi kao i dodatan doprinos potpunoj primeni zakona.

Priloženi Priručnik je dokument koji će se, po potrebi, nadograđivati i unapređivati na osnovu konkretnih primera iz prakse, te povratnih informacija od članova komisija, medijskih i novinarskih udruženja o delotvornosti utvrđenih kriterijuma, pravila i procedura javnih konkursa.

Izdvojeno iz Uvoda
Priručnika za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju

Print Friendly, PDF & Email