Koalicija: Opština Bač krši zakon i iznosi neistine

Iskustva pokazuju da one lokalne samouprave koje izbegavaju kandidate koje predlažu reprezentativna novinarska i medijska udruženja, i biraju potpuno nepoznate "medijske stručnjake", često predložene od nekih fantomskih udruženja ili odabrane na drugi način - podržavaju loše projekte i često novac poreskih obveznika koriste za vlastito reklamiranje, što je u oštroj suprotnosti sa medijskim zakonima.

31. Mar 2016

Reading Time: 2 minutes

medijska_koalicija_logoKoalicija novinarskih i medijskih udruženja začuđena je nestinama koje su predstavnici Opštine Bač izneli u odgovoru na naše saopštenje u kojem smo ukazali da je ova lokalna samouprava i ove godine, kao i prošle, prekršila Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u sferi javnog informisanja.

Opština u odgovoru navodi da Koalicija novinarskih i medijskih udruženja nije u predviđenom roku dostavila predlog za članove stručne komisije za ocenu projekata, što je potpuna neistina, jer je Koalicija svoje kandidate i poštom i elektronskom poštom dostavila 4. marta, o čemu posedujemo i dokaze, a rok za dostavu prijava je bio 12. mart.

Činjenica je da u svom saopštenju Koalicija nije ulazila u ocenu raspodele sredstava i samog rada komisije, ali ne zbog toga što smatramo da je postupak sproveden u korist javnog interesa, već zbog toga što je proces bio potpuno netransparentan i što nismo imali uvid u predloge projekata koji su podržani. U tom smislu pozivamo lokalnu samoupravu da javno objavi sadržaj projekata koji su dobili sredstva, kako bi građani i stručna javnost imali uvid u njih.

Iskustva pokazuju da one lokalne samouprave koje izbegavaju kandidate koje predlažu reprezentativna novinarska i medijska udruženja, i biraju potpuno nepoznate “medijske stručnjake”, često predložene od nekih fantomskih udruženja ili odabrane na drugi način – podržavaju loše projekte i često novac poreskih obveznika koriste za vlastito reklamiranje, što je u oštroj suprotnosti sa medijskim zakonima. Imamo razloga da sumnjamo da je to i ovog puta slučaj.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja još uvek nema informaciju ko su predlagači članova izabrane “stručne komisije”, a iako je taj podatak trebalo da bude javan, mi smo morali da ga tražimo pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacijama od javnog značaja.

Lokalna samouprava u svom odgovoru nije opovrgnula ni to da je bar jedan od članova stručne komisije zaposlen u lokalnoj samoupravi.

Podsećamo da Zakon o javnom informisanju i i medijima predviđa formiranje stručnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje čine nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da većinu treba da sačinjavaju predstavnici novinarskih i medijskih udruženja.

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 31. mart 2016.

Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP)

Print Friendly, PDF & Email