NUNS: Navijačko nasilje ne treba popularizovati

Nezavisno udruženje novinara Srbije apeluje da u izveštavanju sa sportskih manifestacija, u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima, ni na koji način ne treba promovisati nasilje i nasilnike, ne otvarati im prostor, naslovne strane i udarne termine u informativnim emisijama.

24. Nov 2014

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije apeluje da u izveštavanju sa sportskih manifestacija, u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima, ni na koji način ne treba promovisati nasilje i nasilnike, ne otvarati im prostor, naslovne strane i udarne termine u informativnim emisijama.

Tim povodom, NUNS ukazuje na preporuke za pravilan medijski tretman slučajeva navijačkog nasilja koje je u oktobru 2009. godine usvojilo Udruženje sportskih novinara Srbije.

TV medijima se preporučuje da na ekranima scene navijačkog nasilja prikazuju maksimalno tri sekunde, što je u skladu sa preporukama Međunarodne federacije sportskih novinara, FIFA i UEFA.

U štampanim i onlajn medijima ne treba objavljivati fotografije navijačkog nasilja, već samo posledice tog nasilja.

Na naslovnim stranama ne treba objavljivati fotografije mrtvih ili povređenih navijača, što je u skladu i sa Kodeksom novinara Srbije.

Mediji ne treba da objavljuju fotografije ili intervjue sa tzv. vođama navijača.

Medijska pažnja scenama nasilja, grupama huligana i njihovim vođama, i njihovo stavljanje u partnerski odnos sa sportistima i klubovima predstavlja lošu poruku za mlade ljude, koji, bez jasnih moralnih i vrednosnih standarda, pasivno usvajaju takvo ponašanje kao nešto normalno i poželjno.

Nemačka prednjači u svetu sa prevencijom nasilja na sportskim događajima. Pred Svetsko prvenstvo u fudbalu 2006. nemački stručnjaci su dali precizna uputstva medijima kako da se ponašaju kada izveštavaju o incidentima. Ključna poruka je jednostavna – nasilje ne sme imati zapaženo mesto u medijima.

Nemački mediji su proporuke poštovali pa su sukobi engleskih i nemačkih navijača u Štutgartu u vestima pominjani na samom kraju, uz snimak koji je trajao tek nekoliko sekundi. Ni masovne tuče navijača uoči utakmice Engleske i Portugala nisu u izveštavanju dobile više od dva reda. “Huligani o svojim nedelima mogu pričati samo u ćelijama”, pisali su nemački komentatori.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 24. novembra 2014.

Print Friendly, PDF & Email