Tri potpisa dovoljna za osnivanje NVO

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pripremilo je, u saradnji sa nevladinim organizacijama, Predlo

19. Jul 2007

Reading Time: 3 minutes

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pripremilo je, u saradnji sa nevladinim organizacijama, Predlog zakona o udruženjima kojim se bi regulisali osnivanje, funkcionisanje i prestanak rada nevladinih organizacija i udruženja građana. Predlog će, kako Danas saznaje, biti predstavljen 27. jula u Beogradu i upućen na neku vrstu javne rasprave, odnosno zainteresovanim nevladinim organizacijama i udruženjima koji će, kako je najavljeno, moći da daju primedbe i sugestije na njegovu sadržinu.
Reč je o dopunjenoj i unekoliko izmenjenoj verziji teksta koji je prethodna vlada uputila u skupštinsku proceduru juna prošle godine. Ključne izmene u tekstu se odnose na imovinu nekadašnjih društvenih organizacija (udruženja slepih i slabovidih, gluvih i nagluvih, distrofičara, invalida i slično). Nekretnine koje one koriste biće svojina lokalne samouprave, neće se menjati visina zakupa i on neće biti utvrđivan po komercijalnom principu. Predlogom se, takođe, regulišu prava i obaveze udruženja kojima su poverena javna ovlašćenja, kao što su izdavanje lovačkih i ribolovačkih dozvola, međunarodnih vozačkih dozvola, polisa auto osiguranja. Sudski će se utvrditi koji je deo njihove imovine stečen na osnovu obavljanja ovih poslova i postaće imovina države.
– Predlog je usklađen sa evropskim standardima, između ostalog, smanjuje se kontrolni uticaj države na slobodu udruživanja i pojednostavljuje se procedura registracije u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Udruženje će moći da osnuje troje ljudi. Postojaće jedinstveni registar i dobiće se odgovor na ono čuveno pitanje „kol’ko vas ima“ – kaže za Danas Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa. Sagovornik Danasa kaže da je jedno od rešenja u Predlogu da deca od 14 godina mogu da osnuju udruženje, uz saglasnost roditelja, što je u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.
– Bitna novina je da imovina društvenih organizacija postaje vlasništvo lokalne samouprave, uz obavezu lokalne samouprave da prostor daje u zakup pod istim uslovima kao do sada. Neće biti razlike u statusu između udruženja građana i nevladinih organizacija, ne bi bilo u redu da se izdvoji jedna kategorija građana po onome čime se bavi. Dobićemo opšti okvir i to će biti status iz koga ćemo moći da pregovaramo s državom u vezi s finansiranjem, koje će biti regulisano izmenama poreskih zakona. To je naš sledeći korak, intenzivno se pripremamo za novu fazu pregovora sa državom – kaže Miljenko Dereta.
Jedna od novina je, kako za Danas kaže mr Dejan Milenković iz Jukoma, da novi tekst predviđa i to da NVO mogu da obavljaju privredne delatnosti.
– Predlogom je regulisano da se strana udruženja registruju u posebnom registru kao predstavništva, zatim postoje odredbe kojima se njima omogućuje da deluju kao i domaće NVO što se tiče statusa zaposlenih, načina obezbeđivanja sredstava, prestanka rada. Donošenje konačne odluke o prestanku rada udruženja, što je veoma važna novina, nije više u nadležnosti Vrhovnog, već Ustavnog suda jer, zapravo, pitanje udruživanja je jedno od ključnih ljudskih prava. Dakle, ne postoji mogućnost za diskrecionu odluku ministarstva – kaže Milenković
Zakon se, prema njegovim rečima, ne odnosi na privredna udruženja, verske zajednice, sindikate, niti na sportske organizacije i udruženja.
Živka Vasilevska iz Centra za razvoj neprofitnog sektora kaže da je cilj zakona da se na bolji način reguliše i pitanje finansiranja.
– Biće afirmisan princip neprofitnosti, odnosno da se sredstva koje NVO stiču svojim radom koriste isključivo za ostvarivanje njihovih ciljeva. Ukoliko im nešto preostane, ne može da se deli u vidu profita. Ima nekih rešenja u poreskim zakonima koja nisu prihvatljiva, ali na njihovim izmenama radićemo tek nakon usvajanja ovg predloga. Jasnije će biti definisan način izdvajanja sredstava iz budžeta za finansiranje NVO, vlada će odlučivati za koje projekte i poslove će dodeljivati sredstva NVO i u kom postupku. Dosadašnji način nije bio sasvim transparentan – kaže Vasilevska.

Print Friendly, PDF & Email