Zadržati prostorije listova manjina

Vojvođanski savet nacionalnih manjina odlučio je danas da od Agencije za privatizaciju Srbije zatraži da iz privatiz

08. Jan 2007

Reading Time: < 1 minute

Vojvođanski savet nacionalnih manjina odlučio je danas da od Agencije za privatizaciju Srbije zatraži da iz privatizacije “Dnevnik-holdinga” izuzme poslovni prostor nedeljnika “Hlas ljudu” i “Ruske slovo” i dodeli ga na korišćenje nacionalnim savetima Slovaka i Rusina. Predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić predložio je da se, ako ta odluka bude odbijena, sa nacionalnim savetima zaključe ugovori o dugoročnom zakupu tog poslovnog prostora.
Članovi saveta odlučili su da agenciji upute zahtev jer se posle privatizacije “Dnevnik-holdinga” može dogoditi da novi vlasnik ostavi bez poslovnog prostora redakcije nedeljnika “Hlas ljudu” i “Ruske slovo”, nakon 40 godina rada. Koordinatorka nacionalnih saveta nacionalnih zajednica Ana Makanova Tomanova rekla je na prvoj sednici Saveta da se sa pravom postavlja pitanje gde će “Hlas ljudu” i “Ruske slovo” raditi posle privatizacije i da je potrebno pronaći rešenja koja će obezbediti njihovu sigurnost.
Pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić rekao je da je veoma važno da postoji puna saglasnost pokrajinske vlade i tih novinsko-izdavačkih ustanova da redakcije dva nedeljnika ostanu u zgradi “Dnevnik-holdinga”. Đurić je rekao i da je Agencija za privatizaciju mesto na kojem se odlučuje o tom problemu i podsetio da je rukovodiocima agencije nekoliko puta predlagano da se poslovni prostor koji koriste “Hlas ljudu” i “Ruske slovo” izdvoji iz privatizacionog prospekta “Dnevnik-holdinga”.
Vojvođanska vlada je 1966. godine uložila novac u izgradnju dva sprata zgrade “Dnevnik-holdinga” namenjenih za manjinske listove, u kojima su prostorije nedeljnika “Hlas ljudu” i “Ruske slovo”. Pokrajinski savet nacionalnih manjina nedavno je osnovalo Izvršno veće Vojvodine. Za predsednika saveta imenovan je Bojan Pajtić, a za zamenika predsednika pokrajinski sekretar za nacionalne manjine Tamaš Korhec.

Print Friendly, PDF & Email