Uskoro konkurs za lokalne RTV dozvole

Podela frekvencija obeležiće i ovu godinu. Za razliku od prošle, kada su aktuelne bile nacionalne, pokrajinske i beog

03. Jan 2007

Reading Time: 2 minutes

Podela frekvencija obeležiće i ovu godinu. Za razliku od prošle, kada su aktuelne bile nacionalne, pokrajinske i beogradske – dozvole za rad u 2007. biće podeljene regionalnim i lokalnim RTV stanicama. Za podelu 28 TV-dozvola i 24 za regionalne radio-stanice, konkursni rok ističe 28. januara, a do tada bi mogao biti raspisan i novi konkurs – za lokalna područja. Planovi raspodele lokalnih RTV frekvencija su pri kraju, a kako kaže Slobodan Đorić, član Saveta RRA, ostalo je da RATEL da tehničku, a Vlada Srbije da saglasnost na cenu naknade za emitovanje programa. “Preklapanjem” regionalnog i lokalnog konkursa stanice bi dobile mogućnost izbora, što je, objašnjava Đorić, posebno važno za opštinske i gradske RTV stanice, koje do kraja godine moraju da budu privatizovane, i čija će cena zavisiti od toga da li i kakvu dozvolu za rad imaju.
– Iako Savet RRA i RATEL nisu još ozvaničili frekvencije i zone pokrivanja, izvesno je da će skoro sve opštine i gradovi biti “pokriveni” sa jednim, ili više radio programa u lokalnom statusu, a više od polovine, od 160 opština, jednim ili više TV programa – kaže Đorić. Kada se dodaju i regionalne RTV stanice, potrebe stanovništva Srbije biće zadovoljene, bar što se tiče kvantiteta i konkurentnosti.
– RRA preporučuje emiterima, naročito onim iz civilnog sektora, da se udružuju i zajedno konkurišu za istu frekvenciju, a onda dele program. To posebno važi za područje Vojvodine, čije su potrebe za ovakvom vrstom programa veće, ali su manje tehničke mogućnosti – objašnjava Đorić.
Za regionalne dozvole konkurisaće, kako se procenjuje, više od sto RTV stanica, dok će za lokalne frekvencije biti više stotina kandidata. Dok se dodeljivanje dozvola regionalnim emiterima može očekivati u maju, “lokalci” bi frekvencije trebalo da dobiju tokom leta, i, na kraju, od sadašnjih, oko 800 RTV stanica, trebalo bi da “preživi” polovina. Đorić, međutim, smatra da većina emitera nema predstavu šta ih očekuje po dobijanju dozvole i kakve obaveze preuzimaju. Nije, ukazuje on, dovoljna samo nabavka profesionalne opreme, već i doslednost u programskoj koncepciji, zakonito poslovanje, plaćanje autorskih prava i naknada RRA i RATEL, poštovanje zakonskih odredbi o reklamiranju…

Print Friendly, PDF & Email