Sprečiti kršenje ljudskih prava

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da se Evropska konvencija o ljudskim pravima, koj

03. Jan 2007

Reading Time: < 1 minute

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da se Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja je u Srbiji ratifikovana i stupila na snagu pre tačno tri godine, retko primenjuje. “Potrebno je više, seriozno i kontinuirano raditi na podizanju nivoa znanja zaposlenih u organima vlasti o evropskim standardima ljudskih prava i posebno o stavovima izraženim kroz odluke Evropskog suda za ljudska prava koji su osnov za tumačenje odredbi konvencije”, navodi se u saopštenju Šabića. O nedovoljnom poštovanju evropskih standarda na polju zaštite ljudskih prava, prema Šabićevim rečima, svedoči i činjenica da su građani Srbije u protekle tri godine Evropskom sudu za ljudska prava podneli više od 1.500 tužbi. Kako bi se stvorile institucionalne pretpostavke za poštovanje ljudskih prava trebalo bi, odmah po održavanju parlamentarnih izbora, aktivirati Ustavni sud i Ombudsmana, ocenio je Šabić, i dodao da je, takođe, potrebno doneti ili izmeniti više zakona kako bi se sprečila kršenja ljudskih prava.

Print Friendly, PDF & Email