Šest dana političkog serijskog programa

Elektronski mediji proteklih meseci bili su veoma važan segment predstavljanja stranačkih programa tokom predizbo

25. Jan 2007

Reading Time: 2 minutes

Elektronski mediji proteklih meseci bili su veoma važan segment predstavljanja stranačkih programa tokom predizborne kampanje i naročito u završnici, dan pred ćutnju, na svim televizijama su se iz sata u sat smenjivali lideri stranaka, ubeđujući potencijalno biračko telo i gledaoce u to da u glasačku kutiju treba da spuste listu sa zaokruženim baš njihovim brojem. Prema nekim računicama, kada bi se sabrali svi plaćeni termini, koje su stranke rezervisale na deset najvećih televizija, dobio bi se politički serijski program, u kojem su se šest dana, 15 sati, 37 minuta i 28 sekundi smenjivali glavni glumci.
Gledaoci političkih segmenata, koji su na nekim TV stanicama trajali satima, pa su čak i nacionalni dnevnici emitovani u skraćenoj varijanti od 15 minuta, imali su bogatu ponudu. Tako su na komercijalnim stanicama, ko]e su sekunde svog programa iznajmljivale po visokim tarifama, najprisutniji, prema nekim okvirnim računicama, bili radikali, jer su iznajmili najviše, 43 sata i 39 minuta, potom DS – 39 sati i 45 minuta, DSS – 24 sata, G17 plus – 21 sat i 29 minuta, PSS – 10 i po sati, LDP-GSS-SDU-LSV – sedam sati…
Naravno, pre početka izborne kampanje Republička radiodifuzna agencija je donela posebno upustvo koje je obavezivalo emitere na nepristrasno ponašanje prema svim strankama i, barem prema prvim izveštajima iz Agencije, upadljivih prekršaja i kršenja nije bilo.
Činjenica je da je RRA i tokom predizborne kampanje upućeno na desetine predstavki u kojima su se pojedinci ili organizacije žalili na priloge, odnosno emisije koje su tokom predizborne kampanje
emitovale pojedine radio i televizijske stanice, a konačni izveštaj o tome će biti objavljen tek kada stručne službe i posebno angažovane agencije detaljno pregledaju sav snimljeni materijal. Jer, prema proceduri, prispela predstavka ili žalba upućuje se na izjašnjavanje predstavniku osumnjičenog elektronskog medija, od koga se traži i da dostavi sporni snimak priloga, odnosno emisije, taj materijal pregledaju stručne službe, a zatim zaseda Savet RRA i donosi odluku. Savet, po zakonu, ima mogućnost da izrekne neku od mera, počev od internog upozorenja, preko javne opomene, pa do privremenog, a potom i trajnog oduzimanja dozvole za emitovanje. Kako naglašavaju u Agenciji, iako je tokom kampanje nekoliko stanica dobilo interna upozorenja, konačni izveštaj RRA će objaviti u narednih 10 do 15 dana.

Print Friendly, PDF & Email