Manje političkih pritisaka na medije

Novinarstvo u Srbiji sada je u boljoj poziciji kada je reč o političkim pritiscima i direktnoj vrsti pritisaka na novin

02. Jan 2007

Reading Time: 2 minutes

Novinarstvo u Srbiji sada je u boljoj poziciji kada je reč o političkim pritiscima i direktnoj vrsti pritisaka na novinare ali problem je to što mediji, iz dana u dan, žive i rade u sve težim ekonomskim uslovima, rekao je predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Nino Brajović. On je agenciji Beta rekao da su se pojavile nove grupe za pritisak – oglašivači, velike kompanije koje kupuju prostor u medijima i čiji interesi dominiraju tržištem i naglasio da mediji moraju biti ekonomski nezavisni kako bi se sa tim izborili. Ekonomska nezavisnost medija, kako je istakao, je jedan od ideala koji se teško ostvaruje, naročito u zemljama u tranziciji. Brajović je naglasio da se ne može reći da se nešto značajno promenilo sve dok se, osim u predizbornim kampanjama, ne učine bilo kakvi koraci u istrazi ubistava novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića i dok još postoje nerazjašnjene okolnosti o smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović. “U svakom slučaju mislim da i novinari i njihova udruženja pomažu da se profesionalni standardi unapređuju, da se pravna zaštita novinara unapređuje i pomažu da se ugroženi novinari na bilo koji način štite”, kazao je on.
Predsednik UNS-a je podsetio da je to udruženje, pred kraj 2006. gdine, usvajilo etički kodeks i dodao da bi ove godine trebalo da se formira Medijski savet. “Sad se radi jedna studija izvodljivosti o tome kolika je zainteresovanost urednika ali i vlasnika medija za formiranje tog tela. Da bi to telo bilo uspešno ono u svom sastavu mora imati ne samo novinare već i vlasnike medija”, rekao je Brajović i dodao da bi u njegov rad trebalo da bude uključena i javnost. On je kazao da u 2007. godini, za novinare i medijske radnike, očekuje još teže uslove rada nego prošle godine, jer će biti dovršen proces privatizacije medija čiji je osnivač lokalna samopurava kao i proces dodele frekevencija na svim nivoima. “To će značiti gašenje velikog broja medija i mi procenjujemo da će oko 3.000 ljudi ostati bez posla. To će biti fokus bavljenja udruženja u periodu koji je ispred nas”, istakao je Brajović.

Print Friendly, PDF & Email