Javni interes u oblasti informisanja

Država bi, zarad javnog interesa, nakon privatizacije elektronskih medija u vlasništvu lokalnih samouprava, treba

12. Jan 2007

Reading Time: < 1 minute

Država bi, zarad javnog interesa, nakon privatizacije elektronskih medija u vlasništvu lokalnih samouprava, trebalo da sufinansira programe nekomercijalnog sadržaja kako bi se zadržao kvaliltet programa, ocenjeno je 12.januara na okruglom stolu o javnom interesu u oblasti informisanja. Ministarstvo kulture i medija pokrenulo je inicijativu da lokalne samouprave iz budžeta predvide sredstva koja će se putem javnog konkursa dodeljivati lokalnim medijima kako bi oni pravili kvalitetan program i kako bi građani bili obavešteni o događajima u svojim sredinama. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski je istakao da osnovni standardi medijskog sistema koje treba implementirati i u Srbiji podrazumevaju da se medijski sistemi distanciraju od države, politike i ostalih centara moći. On je istakao da bi, nakon privatizacije koja treba da se završi do kraja godine, moglo doći do programske redukcije i situacije da novi vlasnici odustanu od važnih delova programa zarad komercijalizacije. Veljanovski je ocenio kao dobru inicijativa Ministarstva kulture da se sufinansiraju nekomercijalni programi i dodao da iako država nema pravo da osniva i bude vlasnik medija to ne znači da nema obaveze u demokratskoj transormaciji medijskih sistema.
Načelnica odseka za medije Ministarstva kulture Snežana Pečenčić rekla je danas da država, nakon privatizacije, ne može ostati po strani već da treba da zadrži uticaj na kvalitet programa i medije na lokalnom niovu bez mešanja u uređivačku politiku. Ona je dodala da bi tokom 2007. godine trebalo izmeniti Zakon o javnom informisanju i Zakon o radiodifuziji kako bi se jasno definisalo šta je opšti javni interes u oblasti medija.

Print Friendly, PDF & Email