Smetnje sa prijemom signala TV B92

Televizija B92 saopštila je danas da u različitim delovima Srbije građani imaju poteškoća sa prijemom njenog signala

06. Dec 2006

Reading Time: 2 minutes

Televizija B92 saopštila je danas da u različitim delovima Srbije građani imaju poteškoća sa prijemom njenog signala a da je razlog nekvalitetna mreža sa nacionalnim pokrivanjem koja je toj televiziji dodeljena. Problem, kako se navodi, predstavljaju i smetnje izazvane emitovanjem programa stanica koje nemaju dozvolu za rad, to što dodeljene frekvencije nisu dovoljno usklađene sa susednim zemljama, kao i emisiona tehnika koja je u prilično lošem stanju. “Činjenica, na koju je B92 više puta ukazivao i Radiodifuznoj agenciji, kao i Agenciji za telekomunikacije, je da tih pet mreža nisu istog kvaliteta, te da je B92 u podeli izvukao deblji kraj”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da položaj B92 čini još gorim to što na novim kanalima koji su dobijeni i za koje se plaća naknada, televizija trpi smetnje, a mere koje se u odnosu na smetnje preduzimaju nisu adekvantne.
B92 je saopštila da se smetnje sa signalom javljaju u Beogradu, Lazarevcu, Aranđelovcu, Valjevu i nekim delovima Vojvodine. “U Beogradu problemi postoje i u kablovskim sistemima. Naime, IBC TV koja emituje bez dozvole na 11. kanalu sa Geneksa izaziva smetnje u nadzemnim kablovskim instalacijama (u SBB-ovoj programskoj šemi”, ističe se u saopštenju. Dodaje se da u Valjevu, TV B92 i dalje ne može da pređe na novi kanal (K-49), zato što je taj kanal, za koji B92 plaća naknadu, zauzela TV Jasta koja emituje iz okoline Lazarevca. “Najgora situacija je trenutno u delovima Vojvodine koje signal B92 pokriva sa Iriškog venca, jer RTS-ov antenski sistem koji tamo postoji, na tako visokom kanalu pokazuje loše rezultate. Postavljanje predajnika veće snage, na šta po dozvoli B92 ima pravo, dovedeno je u pitanje problemima sa infrastrukturom i strujnim kapacitetima”, navodi B92. Kako je saopšteno, problem predstavlja razorena emisiona infrastruktura, jer su postojeći antenski sistemi na većini lokacija bez pojačanja i takvog kvaliteta da loše rade. “Obećano izdvajanje emisione infrastrukture iz RTS-a i stvaranje jedinstvenog emisionog sistema, što je elementarni preduslov ozbiljnih investicija u obnovu porušenog i ruiniranog, nedopustivo kasni”, navodi B92. Za problem nekoordiniranih frekvencija ne vidimo drugo rešenje osim promene emisionog kanala dodeljenog dozvolom, navodi B92 dodajući da je inicijativa za to na RATEL-u, a krajnja odluka na Ministarstvu za kapitalne investicije.

Print Friendly, PDF & Email