Manipulacije oko Foks TV

Vlasnički odnosi nad Foks televizijom veoma su sumnjivi i govore o nekim namernim manipulacijama, tvrdi stručnjak za

30. Dec 2006

Reading Time: 2 minutes

Vlasnički odnosi nad Foks televizijom veoma su sumnjivi i govore o nekim namernim manipulacijama, tvrdi stručnjak za telekomunikacije i konsultant RTV Politika Tihomir Živanović.
– Postoje dve firme registrovane u Agenciji za privredne registre sa imenom Foks televizija. Prva je „Preduzeće za proizvodnju i emitovanje TV programa Foks televizija DOO“, a druga „Foks televizija plus DOO“. Obe firme su vlasništvo „Njuz nederlends B. V.“ i direktor obe firme je Deni Čarls Bejts, tako da između njih postoji očigledna veza – kaže Živanović.
„Njuz Nederlends B. V.“, inače, kompanija u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Mardoka, prema podacima Agencije za privredne registre ima 49 odsto vlasništva nad Foks televizijom i 100 odsto vlasništva nad Foks televizijom plus, koja se bavi „ostalim uslugama reklame i propagande“.
– Postavlja se pitanje kakav je odnos te dve firme, ko je dao pare za njihovo osnivanje i da li je to izigravanje pravnog sistema Srbije. To je posebno bitno zato što je Zakonom o radiodifuziji zabranjeno da nacionalne televizije budu u većinskom stranom vlasništvu. A prema Ugovoru o osnivanju Foks televizije, Njuz korporejšn ima 49 odsto vlasništva, ali 75 odsto glasova u Skupštini društva. Zbog čega? – pita on.
Tihomir Živanović tvrdi da je dodela frekvencije Foksu sumnjiva i zbog toga što su još u konkursnoj dokumentaciji predstavnici „Njuz korporejšn“ najavili da će njihova televizija „započeti emitovanje test slike za Beograd u roku od 60 dana“ i dodali da će za devet meseci produžiti program na 18 sati, „kako je predviđeno takvim konkursom“.
– Prema članu 56 Zakona o radiodifuziji, rok za početak emitovanja punog programa je 60 dana, a izmenama i dopunama tog zakona rok je produžen za 90 dana. Prema tome, članovi Saveta RRA su znali da Foks televizija neće u roku početi da emituje program, ali ih nisu odbili, već su im dodelili frekvenciju. To znači da su se članovi Saveta RRA pogađali s njima – sumnjičav je Živanović.
Predlog izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji koje su 3. marta 2006 Ministarstvu za kulturu i informisanje predložili članovi Saveta RRA ovaj rok bi bio promenjen.
– U tom predlogu članovi Saveta traže promenu člana 56. Prema njihovim izmenama, emiteri bi bili dužni da u roku od 60 dana počnu da „emituju kontrolni (test) signal koji mora da sadrži identifikaciju emitera“, a da se rok za potpuno emitovanje programa pomeri na 180 dana. Upravo ono što je Foks želeo – primećuje Živanović.

Print Friendly, PDF & Email