Izazovi privatizacije lokalnih medija

U organizaciji Ministarstva kulture Vlade Srbije i lokalne samouprave Zrenjanina održan je okrugli sto „Javni inter

11. Dec 2006

Reading Time: < 1 minute

U organizaciji Ministarstva kulture Vlade Srbije i lokalne samouprave Zrenjanina održan je okrugli sto „Javni interes u oblasti informisanja“. Učestvovali su Violeta Ćorić, savetnik sektora za informisanje Ministarstva kulture, i Dubravka Valić, profesor novosadske Škole novinarstva. Predstavljeni su modeli finansiranja i sufinansiranja lokalnih medija od strane svih nivoa vlasti nakon završene privatizacije, mogućnost rada komercijalnog i civilnog sektora, a bilo je reči i o prednostima i manama političkih izbora.
Cilj okruglih stolova je da se predstavnici lokalnih medija na vreme, pre privatizacije medija u 2007. godini, upoznaju sa značajem, pravima i obavezama sa stanovišta javnog interesa kada je reč o produkciji informativnog, kulturno-obrazovnog i programa na jezicima manjina. Proces privatizacije elektronskih medija, čiji su osnivači lokalne samouprave, je u toku i ukoliko se ispoštuju rokovi, dodela frekvencija bi mogla biti završena do proleća naredne godine. Ovi procesi uvode tržišno poslovanje medija, istakla je Violeta Ćorić, saradnik Ministarstva kulture, i opravdana je briga da će se komercijalizacijom medija kvalitet programa od interesa za javnost promeniti, posebno proizvodnja i emitovanje informativnog i obrazovnog programa.
– Istraživanja u okolnim zemljama u tranziciji, koja su uvela dualni sistem u medijima, što znači razvoj javnog servisa i komercijalnih programa, dala su dobre rezultate. S obzirom na to da je informativni program skup, lokalna zajednica trebalo bi da finansira medije jer je to način da se građani informišu o tome šta radi lokalna administracija, a šta javna preduzeća. Najvažnije je, ipak, stvaranje profitabilno održivih medija – istakla je Dubravka Valić, profesor novosadske Škole novinarstva.

Print Friendly, PDF & Email