TV i radio stanice bez monopola

Iako je Republička radiodifuzna agencija 15. novembra u listu “Politika” objavila konkurs za dodelu re

28. Nov 2006

Reading Time: 2 minutes

Iako je Republička radiodifuzna agencija 15. novembra u listu “Politika” objavila konkurs za dodelu regionalnih dozvola za radio i TV emitere, zamenik predsednika Saveta RRAe Aleksandar Vasić je na savetovanju radiodifuznih organizacija u Privrednoj komori Srbije pojasnio da je rok za dostavljanje konkursne dokumentacije 60 dana od dana objavljivanja konkursa, ali pošto RRA ima obavezu da konkurs objavi i u regionalnim glasilima, on još nije počeo da teče. On je naveo i da će na sajtu RRA (www.rra.org.yu) biti najavljen datum objavljivanja poslednjeg oglasa u regionalnom listu, te da će to i biti datum od kada emiteri imaju rok od dva meseca da se prijave. Kako je na savetovanju radiodifuznih organizacija zainteresovanih za privatizaciju i učešće na konkursu za raspodelu regionalnih frekvencija Vasić ocenio, očekuje se da će se na konkurs za dodelu regionalnih dozvola prijaviti dva ili tri puta veći broj emitera nego što ima dozvola, jer je konkus raspisan za 28 televizijskih i 24 radiomreže, a dozvole će biti izdate za osam regiona. Vasić je ocenio i da je ovaj konkurs važan deo u regulisanju stanja u srpskom medijskom etru, koji je poveren RRAi i Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL-u). Prema evidenciji RRA ,u Srbiji, bez Kosova i Metohije, postoji oko 800 elektronskžm medija, a Strategija razvoja radiodifuzije predviđa da u etru ostane dvostruko manji broj oko oko 400 radio i TV stanica. Izdavanjem nacionalnih, pokrajinskih i dozvola za region grada Beograda, obavljeno je više od polovine predviđenog posla. Na savetovanju u Privrednoj komori Srbije zainteresovanim emiterima date su instrukcije u vezi s pripremom konkursne dokumentacije za učešće u procesu raspodele regionalnih radiofrekvencija, a govorilo se i na temu privatizacija medija. Član Saveta RRAe Vasić je, pri tom, precizirao i da se ne može dogoditi da vlasniku jedne regionalne radio ili televizijske stanice bude izdata dozvola za dva ili više regiona, i dodao da će to biti propisano jednim od kriterijuma, kao sprečavanje monopolskog ponašanja. Pojašnjeno je i da na konkursu za regionalne dozvole mogu učestvovati emiteri čiji osnivač su lokalne samouprave i da i one mogu dobiti dozvolu za emitovanje, ali im ona može biti i oduzeta ako ne izvrše zakonsku obavezu privatizacije do kraja 2007. godine. Predstavnica Ministarstva kulture i medija Marija Ćosić kazala je da je privatizacija elektronskih medija čiji je osnivač i vlasnik država i lokalna samouprava neminovna i da se mora završiti do kraja sledeće godine jer više neće biti produžetka rokova. Ona je istakla da se štampanim medijima, koji su imali rok da završe privatizaciju do 23. aprila 2006, “izašlo u susret” jer je onima koji su do tada započeli postupak omogućeno i da ga okončaju. Po njenim rečima, Ministarstvo će u decembru obavestiti štampane medije da krajem 2006. godine prestaju da postoje svi štampani mediji koji se nisu privatizovali.

Print Friendly, PDF & Email