O praćenju referenduma

Vlasnici crnogorskih komercijalnih elektronskih medija trebalo bi da, ukoliko odluče da prate referendmski kampan

07. Feb 2006

Reading Time: < 1 minute

Vlasnici crnogorskih komercijalnih elektronskih medija trebalo bi da, ukoliko odluče da prate referendmski kampanju, donesu vlastita pravila poštujući medijske zakone i preporuke Evropske unije, dogovoreno je na današnjem okruglom stolu koji je Agencija za radio-difuziju (ARD) organizovala za privatne emitere. U Crnoj Gori program emituje 39 privatnih radio i 16 televizijskih stanica. “Pravila koja donesete moraju biti potpuno u skladu sa medijskim zakonima, pravilima koja je donela agencija i evropskim standardima. ARD će voditi neprekidan monitoring i strogo kažnjavati svako odstupanje od pravila”, rekao je direktor ARD Abaz Džafić. Kako je dogovoreno na današnjem sastanku, mediji mogu da odluče da li će deo programa ustupiti učesnicima u referendumskoj kampanji besplatno i mora biti svim stranama pođednako pristupačan. Za plaćene termine važi princip transparentnosti, jer svi emiteri moraju objaviti cenovnike, jasno naznačiti da se radi o plaćenom marketingu i navesti naručioca. Komercijalni emiteri, osim toga, moraju voditi računa za šta su licencirani, tako da mužički radio ne može da se uključi u praćenje referendumske kampanje, dogovoreno je na sastanku ARD-a i privatnih emitera. Predsednik Udruženja elektronskih medija (UNEM) Ranko Vujović najavio je potrebu da se osnaži novinarsko samoregulatorno telo, koje je odlaskom Branka Vojičića na mesto direktora televizije Crne Gore, ostalo bez koordinatora. “Ako mediji sami ne uspostave pravila, to će uraditi neko umesto njih, a onda se možemo pozdraviti sa samostalnom uređivačkom politikom”, rekao je Vujović. UNEM je za nedelju zakazao okrugli sto na kojem će njegove članice raspravljati o samoregulaciji i pravilima za praćenje referendumske kampanje. Na jučerašnjem sastanku predstavnika ARD i 27 crnogorskih javnih servisa (u koje osim tri nacionalna javna servisa, spadaju i lokalne radio i televizijske stanice) dogovoreno je da saveti tih radio i televizijskih emitera donesu pravila o praćenju referenduma, zasnovana na zakonu i podzakonskim propisima, koja će dostaviti Agenciji da ih publikuje.

Print Friendly, PDF & Email