Osnovan Savet za štampu

Medija centar je, u saradnji sa Uneskom, formirao Savet za štampu koji će u narednu godinu dana pratiti i analizirati ko

03. Feb 2005

Reading Time: < 1 minute

Medija centar je, u saradnji sa Uneskom, formirao Savet za štampu koji će u narednu godinu dana pratiti i analizirati koliko se poštuju profesionalni standardi i etički kodeksi u štampanim medijima i ukazivati na primere njihovog kršenja. Članovi saveta su novinari Gordana Suša, Hari Štajner, Dragan Janjić, Antonela Riha, Lila Radonjić i Dušan Radulović. Savet će raditi na osnovu posebno razvijene metodologije monitoringa etičkih i profesionalnih principa, redovnih izveštaja i ličnih stavova svojih članova. Namera Medija centra i Uneska je da ovo telo svojim radom omogući stvaranje jasnije slike o tome koliko novinari poštuju pravila profesije.

Print Friendly, PDF & Email