NDNV o produžetku roka za privatizaciju

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) pozdravilo je danas najavljene izmene Zakona o javnom informisanju, ko…

24. Feb 2005

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) pozdravilo je danas najavljene izmene Zakona o javnom informisanju, koje se tiču produžetka roka za privatizaciju štampanih medija u Srbiji. Izmenama se predviđa da se za godinu dana produži rok za privatizaciju štampanih javnih glasila čiji su osnivači republika, lokalna samouprava ili preduzeća koja su u pretežnom delu u državnoj svojini. U saopstenju NDNV se, međutim, navodi da samo odlaganje privatizacije neće doneti novi kvalitet ukoliko se podzakonskim aktima bliže ne odrede uslovi za privatizaciju medija, koji će sprečiti mnogobrojne mogućnosti za zloupotrebe.

“Mediji se ne smeju tretirati kao obična preduzeća, odnosno mora se uvažiti njihova specifičnost, te društvena i kulturna uloga”, saopštio je NDNV.

To Udruženje je pozvalo predstavnike osnivača medija da ne žure sa privatizacijom, a zaposlene u medijima da se u privatizaciju aktivno uključe.

Građani, javne ličnosti i intelektualci su pozvani da u lokalnim sredinama “ne dozvole da se mediji nađu u rukama onih čije su se ruke u proteklih petnaestak godina itekako uprljale”.

“Mnogi štampani lokalni mediji predstavljaju ostrva slobode u inače katastrofalnoj medijskoj situaciji u zemlji. Mnogi od njih vode teške, neravnopravne bitke sa lokalnim političkim, finansijskim ili crkvenim moćnicima”, saopštio je NDNV.